Στον εικονικό κόσμο, οι άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να αλληλεπιδράσουν, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τους κατοίκους της υπαίθρου και τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που το έργο PINECL θα προωθήσει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το έργο PINECL έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Βασικής Δραστηριότητας 3 του προγράμματος της ΕΕ για τη Διά Βίου Μάθηση.

Σκοποί

Οι σκοποί του έργου PINECL είναι

να αναπτύξει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης που οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γίνουν κατάλληλοι σύμβουλοι μάθησης της οικογένειας

να παρέχει ένα διαδικτυακό σημείο αναφοράς όπου οι γονείς θα μπορούν να δικτυωθούν, να μοιραστούν την εμπειρία τους και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον

να φέρει κοντά τους γονείς στις αγροτικές και αστικές κοινότητες και τους φορείς κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης για την υποστήριξη της νηπιακής ανάπτυξης των παιδιών και της εκπαίδευσης

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου PINECL είναι

η ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης των γονέων των παιδιών που ζουν σε αγροτικές και ημι-αστικές κοινότητες

Η υποστήριξη της μετάβασης από τον γονιό στον επαγγελματία για ενήλικες εκπαιδευόμενους με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανατροφή των παιδιών, ανάπτυξη νηπιακής ηλικίας και την εκμάθηση της γλώσσας

η παροχή επιλεγμένων μαθησιακών πόρων και βίντεο προσομοίωσης για τη στήριξη της ανάπτυξης των γονικών δεξιοτήτων

Ομάδες στόχοι

Οι ομάδες στόχοι του έργου PINECL είναι

Οι γονείς των μικρών παιδιών από τη βρεφική ηλικία έως το δημοτικό σχολείο

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν τα προσόντα ως σύμβουλοι μάθησης για την οικογένεια

Εργαζόμενοι στον κλάδο της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζουν τους γονείς των μικρών παιδιών