Proiectul PINECL este dezvoltat de un consorțiu de opt parteneri din Irlanda (2), Cipru, România, Italia, Marea Britanie, Austria și Finlanda, cu finanțare de la Comisia Europeană în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013. Consorțiul proiectului cuprinde cinci parteneri activi și trei parteneri de sprijin care îmbină expertiza lor semnificativă pentru a proiecta si dezvolta instruirea propusă, sprijini și crea rețelele sociale. Fiecare partener acționează în strânsă colaborare cu o serie de părți interesate, grupuri ţintă pentru a se asigura că opiniile și feedback-ul părinților, furnizorilor de educație a adulţilor și profesioniștilor din mediul social și de sănătate se află în centrul procesului de dezvoltare al proiectului.

Scurtă descriere a fiecărui partener

Parteneri activi

Meath Partnership - Ireland

Meath Partnership

Parteneriatul Meath este o organizație non-profit, responsabilă pentru elaborarea și implementarea de programe locale, rurale și de dezvoltare comunitară la nivel județean. Este specializată în construirea capacității comunităților locale prin elaborarea și punerea în aplicare a unei serii de proiecte și programe care abordează incidenta persistentă de excludere și dezavantaj. Ca un furnizor acreditat de formare profesională și a adulților, se cuplează cu gamă largă de profesioniști în domeniu, întreprinderi și organizații comunitare din comunitatea Meath.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.meathpartnership.ie


 

Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology Ltd - Cyprus

CARDET Logo.jpgCardet este o organizație non-profit de cercetare si dezvoltare cu sediul în Cipru. Misiunea sa este de a inspira educația generației următoare și de a promova cercetarea, inovarea și dezvoltarea prin intermediul practicilor bazate pe dovezi, de cercetare de ultimă oră și persoane abilitate.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.cardet.org

 

Universitatea Din Pitesti - Romania

University Din Pitesti

Universitatea din Pitesti este o instituție publică înființată în anul 1962, parte a sistemului național de învățământ superior din România. Este o instituție modernă, ​​dinamică de educație și cercetare, bazată pe performanță, competitivitate și calitate, activă și integrată în comunitate, atât la nivel regional și național, cât și în spațiul european al învățământului superior. Facultatea de Științe ale Educației este o structură distinctă a Universităţii din Pitești, specializată în formarea și dezvoltarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar și școlar.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.upit.ro/FSEd


 

Oxfam Italia Intercultura - Italy

Oxfam Italy

Oxfam Italia Intercultura (Oii) este o cooperativă socială care reunește abilitățile și experiența acumulată pe parcursul multor ani de muncă în medii interculturale. Scopul său este de a facilita integrarea familiilor de imigranți și de a le asigura accesul complet la serviciile locale. OII lucrează pentru a susține performanța școlară a copiilor imigranți. OII face parte din Confederația Internațională Oxfam din octombrie 2010.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.oxfamitalia.org


 

Elklan Training Limited - UK

ELKLAN Logo

Elklan este un furnizor privat de educaţie care este specializat în domeniul dezvoltării vorbirii și a limbajului. Fondat în 1998, misiunea sa este de a furniza programe acreditate de formare acreditată părinților, profesorilor, asistenţilor şi altor profesionişti din domeniul sănătății și educației în domeniul vorbirii, limbii şi comunicării.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.elklan.co.uk


 

Parteneri de sprijin

European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results - Dissemination - Austria

ENTER

E.N.T.E.R.ucrează pentru a sprijini acțiunile de diseminare și exploatare a proiectelor finanțate de UE la nivel european. Este o companie specializată în dezvoltarea de strategii de diseminare și exploatare și produce o gamă largă de materiale de diseminare pentru a satisface nevoile individuale ale unui proiect. E.N.T.E.R. are o vastă în organizarea de evenimente și în dezvoltarea de campanii de promovare.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.enter-network.eu


 

Innoventum Oy - Technology - Finland

Innoventum OyI

nnoventum Oy este specializată în dezvoltarea de aplicaţii web, ușor de utilizat, de la e-learning la cumpărăturile on-line și fluxul de filme video live. Ea prezintă o serie de produse care se potrivesc necesităţilor diferite, construite pe un cadru extrem de flexibil și eficient, cu scopul de a fi precursorul tehnologiilor moderne și soluțiilor bazate pe internet.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.innoventum.fi

 

Future In Perspective Limited - Exploitation - Ireland

FIPL

Future In Perspective Limited este o companie privată care lucrează în domeniul educației adulților, e-learning, media digitală și a incluziunii sociale. FIPL este specializată în proiectarea și producerea de instrumente ample de învățare, de resurse, lucrând în special cu organizațiile ce se adresează nevoilor celor pentru care educația tradițională a eșuat.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.fipl.eu