În lumea virtuală, oamenii cu interese comune se pot întâlni, indiferent de locul în care trăiesc. Rețelele sociale au un potențial puternic pentru locuitorii din mediul rural, cât și pentru furnizorii de servicii. Acesta este mesajul cheie pe care proiectul PINECL îl va promova la nivel de politici și practici. Proiectul PINECL a fost finanțat în cadrul Activităţii cheie 3 a Programului Uniunii Europene de învățare pe tot parcursul vieții.

Scopuri

Scopurile proiectului PINECL sunt următoarele

să dezvolte un program de formare acreditat pe care părinţii să îl poată utiliza pentru a deveni consilieri calificaţi în domeniul învăţării de tip familial

să ofere un portal online, acolo unde părinții pot interacţiona, împărtăşi din experiența lor și se pot sprijini reciproc

să unească părinții din comunitățile rurale și furnizorii de servicii sociale și de sănătate pentru a sprijini dezvoltarea și educația timpurie a copiilor

Obiective

Obiectivele proiectului PINECL sunt următoarele

să dezvolte rețele micro-sociale, care pot fi utilizate pentru a oferi servicii educaționale și sociale şi pentru a sprijini părinții cu copii mici care trăiesc in comunităţile rurale

să sprijine tranziția de la părinte la profesionist a adulților prin dezvoltarea competențelor de tip parenting, dezvoltarea timpurie a copilului și însuşirea limbii

să ofere o selecție de resurse de învățare și clipuri video de simulare pentru a sprijini dezvoltarea abilităților de tip parenting

Grupuri țintă

Grupurile ţintă ale proiectului PINECL sunt

Părinții copiilor mici, de la vârsta şcolară mică până la vârsta de intrare la școala primară

Adulții care doresc să se perfecționeze și să dobândească acreditare în calitate de consilieri în domeniul învăţării de tip familial

Asistenţii sociali şi medicali care pot veni în sprijinul părinților cu copii mici